Bảng giá tiền điện tử hôm nay dưới đây được cập nhật thời gian thực từ các nguồn tỷ giá tiền điện tử hàng ngày như giá Bitcoin, Ethereum và các đồng tiền kỹ thuật số khác.

Bảng giá Bitcoin hôm nay và thị trường giao dịch tiền điện tử

Bảng giá Bitcoin hôm nay và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số

NamePriceMarket CapSupplyChange % (7D)Performance
Bitcoin BTC
$9,967.31
$178,195,069,814.50 17877950 BTC
-5.73%
Ethereum ETH
$182.71
$19,610,468,135.66 107331115.624 ETH
-11.28%
Litecoin LTC
$74.88
$4,720,378,538.30 63039243.300005 LTC
-9.18%
DigitalCash DASH
$93.54
$840,126,786.85 8981470.8878504 DASH
-6.51%
Monero XMR
$79.58
$1,365,269,393.27 17155936.080352 XMR
-5.58%
Nxt NXT
$0.02
$18,539,196.60 1000000000 NXT
-1.59%
Ethereum Classic ETC
$5.56
$626,963,579.53 112722686 ETC
-6.11%
Dogecoin DOGE
$0.00
$313,021,104.18 120787587000.46 DOGE
-3.7%
ZCash ZEC
$50.01
$359,911,030.31 7196781.25 ZEC
-8.62%
Bitshares BTS
$0.04
$105,679,404.00 2739690000 BTS
-3.25%

Giá Bitcoin hôm nay