Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

GIÁ HEO HƠI HÔM NAY
tại www.giaheohoihomnay.com

Xin vui lòng đọc kỹ những dòng dưới đây, trước khi sử dụng website này. Dưới đây là nội dung Điều khoản sử dụng của website Giá Heo Hơi Hôm Nay, được tạo lần đầu vào ngày 11/5/2023.

Website này cùng với thông tin, nội dung (sau đây được gọi chung là “Trang Web”) được cung cấp bởi một vài cá nhân yêu thích viết lách, nghiên cứu thị trường chăn nuôi, nông sản tại Việt Nam (sau đây gọi là “Giá Heo Hơi Hôm Nay” hoặc “Chúng tôi”). Bản Điều khoản Sử dụng này (gọi là “Bản điều khoản”) liệt kê các điều kiện và điều khoản về việc bạn sử dụng Trang Web này.

Giá Heo Hơi Hôm Nay là Blog cá nhân về tin tức giá heo hơi và thị trường nông sản được xây dựng với mục đích chia sẻ những hình ảnh, thông tin và kiến thức, quan điểm cá nhân về thị trường giá heo hơi, chăn nuôi và thị trường nông sản nói chung.

Giá Heo Hơi Hôm Nay không đại diện cho bất kỳ doanh nghiệp nào, không kinh doanh dịch vụ nào và không phải là trang tin điện tử tổng hợp hay website giao dịch, mua bán heo giống hoặc các sản phẩm nông sản khác.

Về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng

Giá Heo Hơi Hôm Nay có thể tự ý thay đổi Bản điều khoản này bằng cách cập nhật bài viết này trên Trang Web và xác định thời điểm Bản điều khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Bản điều khoản này được cập nhật, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các nội dung đã thay đổi. Vì vậy, mỗi khi ghé thăm Trang Web, bạn nên cập nhật Bản điều khoản mới nhất.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về Bản điều khoản này hoặc Trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với Giá Heo Hơi Hôm Naybằng cách gửi email đến:

Đối tượng độc giả của Giá Heo Hơi Hôm Nay

Trang Web này hướng đến độc giả là người Việt Nam từ 18 tuổi và không dành cho đối tượng độc giả là trẻ em dưới 13 tuổi.

Quyền riêng tư

Giá Heo Hơi Hôm Nay đề cập tới các vấn đề liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập trong Trang Web này tại Chính sách báo mật và chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình.

Việc sử dụng thông tin và nội dung của người dùng

Miễn trách nhiệm liên quan đến Nội dung, các loại thông tin, lời khuyên, kiến nghị, thư từ, tin nhắn, bình luận, bài viết, văn bản, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, dữ liệu và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được tìm thấy trên Trang Web này.

Các nội dung trên website được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn kiến thức trên internet. Mặc dù Giá Heo Hơi Hôm Nay luôn cố gắng để đảm bảo các bài viết trên Trang Web luôn chính xác, hoàn thiện và có các thông tin mới nhất, Giá Heo Hơi Hôm Nay không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hoàn thiện và mức cập nhật của bất kì Nội dung nào trên Website.

Giá Heo Hơi Hôm Nay không chứng thực và không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tin cậy của bất kì ý kiến, lời khuyên hoặc phát biểu trên Trang Web. Giá Heo Hơi Hôm Nay không bắt buộc phải xem trước, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kì Nội dung nào.

Các nội dung trên Trang Web được cung cấp với sự mặc nhiên nhận định rằng Giá Heo Hơi Hôm Nay không cung cấp các dịch vụ tư vấn mua bán, đầu tư hay các nội dung tư vấn liên quan đến chăn nuôi, chữa bệnh, thú y, trồng trọt hay bất kỳ ngành nghề, dịch vụ nào. Tất các các nội dung được thực hiện dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân và không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn về các vấn đề liên quan đến thông tin giá cả, kỹ thuật, pháp luật và mọi vấn đề có liên quan khác đến thị trường, ngành nông nghiệp hoặc các nội dung khác trên website.

Các nội dung này được tạo ra với mục đích duy nhất là chia sẻ các kiến thức, thông tin liên quan đến thị trường nông nghiệp, nông sản và các vấn đề liên quan… Nó không được coi như là những lời khuyên chính thức trong lĩnh vực chuyên môn, hướng dẫn chuyên biệt, mua bán, tư vấn chuyên biệt.

Nội dung trên Trang Web cũng không thay thế được tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp từ một đơn vị chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua bán, chăm sóc vật nuôi, cây trồng hoặc các vấn đề mang tính chuyên môn khác.

Miễn trách việc bảo đảm đối với Trang Web

Trang Web được cung cấp với tình trạng nguyên vẹn. Giá Heo Hơi Hôm Nay miễn trách cho tất cả những bảo đảm dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kì bảo đảm nào về khả năng có thể buôn bán, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể, và sự không vi phạm.

Giá Heo Hơi Hôm Nay không bảo đảm rằng Trang Web sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn hoặc việc truy cập Trang Web sẽ nhanh chóng, bảo mật, không bị ngắt quãng, hoặc không gặp lỗi hoặc các lỗi, nếu có, sẽ được điều chỉnh. Giá Heo Hơi Hôm Nay không đảm bảo về kết quả đạt được khi sử dụng Trang Web cũng như tính chính xác, chất lượng hoặc mức độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được lấy từ Trang Web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Giá Heo Hơi Hôm Nay không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người dùng làm hoặc không làm dựa trên các nội dung có trên Trang Web. Người dùng đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

Điều chỉnh và đình chỉ Trang Web

Tại bất kì thời điểm nào, Giá Heo Hơi Hôm Nay có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của Trang Web hoặc bất kì phần nào của nó một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.

Chấm dứt hiệu lực

Mỗi bên đều có thể chấm dứt hiệu lực của Bản điều khoản vì bất kì lí do nào hoặc không có lí do nào tại bất kì thời điểm nào bằng cách thông báo và thông báo này có hiệu lực ngay lập tức hoặc tại thời điểm đề cập trong thông báo. Sau khi chấm dứt, người dùng sẽ không tiếp tục truy cập Trang Web. Các điều khoản của Bản điều khoản có dụng ý hoặc ý nghĩa cho phép sau khi chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực vĩnh viễn.