Giá heo hơi hôm nay 10/1 giảm 5000 - 6000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 10/1 tiếp tục giảm ở nhiều địa phương từ 5000 - 6000 đồng/kg tại thị trường miền Nam/ Giá heo hơi miền Bắc và miền Trung cũng giảm rải rác, đưa giá heo hôm nay về mốc 75.000 đồng/kg ở 1 số nơi.