Bảng giá thịt heo thảo mộc Vissan 13/6: Sườn chặt 175.000 đồng/kg

by Lão Nông

Bảng giá thịt heo thảo mộc Vissan 13/6

Giá thịt heo thảo mộc Vissan cập nhật hôm nay 13/6:

STT
Loại thịt
Đóng gói
Giá

ĐVT: đồng

1
Thịt vai heo thảo mộc
1kg
126.000
2
Thịt vai heo thảo mộc
500g
63.000
3
Thịt nách heo thảo mộc
1kg
122.000
4
Thịt nách heo thảo mộc
500g
61.000
5
Sườn chặt heo thảo mộc
1kg
175.000
6
Sườn chặt heo thảo mộc
500g
87.500
7
Sụn gối heo thảo mộc
1kg
204.000
8
Sụn gối heo thảo mộc
500g
102.000
9
Phi lê heo (heo A) thảo mộc
1kg
204.000
10
Phi lê heo (heo A) thảo mộc
500g
102.000
11
Nạc vai heo thảo mộc
1kg
158.000
12
Nạc vai heo thảo mộc
500g
79.000
13
Nạc nọng heo thảo mộc
1kg
305.000
14
Nạc nọng heo thảo mộc
500g
152.500
15
Nạc heo xay thảo mộc
1kg
140.000
16
Nạc heo xay thảo mộc
500g
70.000
17
Giò rút xương thảo mộc
1kg
140.000
18
Giò rút xương thảo mộc
500g
70.000
19
Da heo lớn thảo mộc
1kg
30.000
20
Da heo lớn thảo mộc
500g
15.000
21
Bắp giò heo thảo mộc
1kg
114.000
22
Bắp giò heo thảo mộc
500g
57.000
23
Sườn sống heo thảo mộc
1kg
99.000
24
Sườn sống heo thảo mộc
500g
49.500
25
Xương ống heo thảo mộc
1kg
99.000
26
Xương ống heo thảo mộc
500g
49.500
27
Dựng heo thảo mộc
1kg
125.000
28
Dựng heo thảo mộc
500g
62.500
29
Đuôi heo thảo mộc
1kg
204.000
30
Đuôi heo thảo mộc
500g
102.000
31
Sườn non heo thảo mộc
1kg
273.000
32
Sườn non heo thảo mộc
500g
136.500
33
Ba rọi heo rút sườn thảo mộc
1kg
248.000
34
Ba rọi heo thảo mộc
1kg
181.000
35
Ba rọi heo thảo mộc
500g
90.500
36
Nạc dăm heo thảo mộc
1kg
170.000
37
Nạc dăm heo thảo mộc
500g
85.000
38
Thịt đùi heo thảo mộc
1kg
140.000
39
Thịt đùi heo thảo mộc
500g
70.000
40
Xương đuôi heo thảo mộc
1kg
102.000
41
Xương đuôi heo thảo mộc
500g
51.000
42
Cốt lết heo thảo mộc
1kg
130.000
43
Cốt lết heo thảo mộc
500g
65.000
44
Nạc đùi heo thảo mộc
1kg
158.000
45
Nạc đùi heo thảo mộc
500g
79.000

Nguồn: Vissanmark

Bài liên quan